Alert smogowy – poziom I

114
Alert smogowy - poziom II
Alert smogowy - poziom II

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze naszego województwa Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Alert -poziom I.

Alert obowiązuje do końca roku 2017.

Treść Alertu

Informacje o obszarach przekroczeń

Mapy obszarów przekroczeń