.

Czwartek 24 kwietnia 2014

Wydział Księgowości Budżetowej

Imię i nazwisko

 

Telefon Pokój
Longina Woronowicz - naczelnik wydziału 22 70 17 615  54
Magdalena Pielaszek 22 70 17 608 54
 
Halina Balter
Maria Górniak 22 70 17 611
Aneta Domeradzka - Woźniak 22 70 17 609
Paweł Zdanowicz 2270 17 612
Joanna Tokaj 22 70 17 616 55
Katarzyna Żelazowska
Aneta Szlak
Magdalena Hofa-Łobodzińska
Eliza Wnęk 22 70 17 617 55 a
Urszula Sawa
Martyna Drążkiewicz
Beata Cyniak 22 70 17 618 56 b
Barbara Grodzka
Alina Zapałowska 22 70 17 619 56 a
Katarzyna Lenarczyk
Jolanta Blonkowska
Beata Stus 22 70 17 515 KASA nr 1
 
Ewa Klaus 22 70 17 514 KASA nr 2

 Kontakt z wydziałem: kb@piaseczno.eu

Zakres wykonywanych zadań:

  • Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej zgodnie z zasadami rachunkowości: księgowanie i rozliczanie dochodów budżetowych, księgowanie i uzgadnianie sprawozdań z urzędami skarbowymi w zakresie podatków przez nie pobieranych, księgowanie dotacji na zadania powierzone i zlecone oraz subwencji i uzgadnianie sprawozdań z jednostkami budżetowymi, oraz opłat z dzierżawy, dzierżawy wieczystej, kanalizacji deszczowej i innych, rozliczanie mandatów gotówkowych i kredytowych, prowadzenie całości spraw związanych z realizacją wydatków budżetowych, zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie i kontrola rozrachunków stałych z tytułu czynszów, telefonów, zaliczek, opłat za energię oraz innych usług, kontrola planów finansowych jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, rozliczanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz remontów i zakupów inwestycyjnych, księgowanie funduszy celowych, środków specjalnych, zakupu materiałów, środków trwałych, rozliczanie osobowego funduszu płac pracowników urzędu, rozliczanie umów zleceń, sołtysów, ochotniczych straży pożarnych, prowadzenie rozliczeń z tytułu ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, prowadzenie obsługi kasowej, kontrola gospodarki finansowej podległych jednostek budżetowych, przygotowywanie projektów planów dochodów i wydatków, funduszy celowych, środków specjalnych, przychodów i rozchodów, rozliczanie podatku od towarów i usług.
  • Prowadzenie windykacji należności.
  • Prowadzenie ewidencji zobowiązań.
  • Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Finansów, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  • Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, urzędem skarbowym, ZUS-em, PZU, bankiem , Regionalną Izbą Obrachunkową oraz jednostkami organizacyjnymi urzędu.

 

Wytworzył(a): Maria Patocka
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2009-11-18
Data aktualizacji: 2013-10-09
 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.