.

Środa 22 lutego 2017

Wydział Księgowości Budżetowej

Imię i nazwisko

 

Telefon Pokój
Longina Woronowicz - naczelnik wydziału 22 70 17 615  54
Magdalena Pielaszek 22 70 17 608 54
 
Halina Balter
Maria Górniak 22 70 17 611

Aneta Domeradzka
Anna Brus

22 70 17 609
Paweł Zdanowicz 2270 17 612
Katarzyna Żelazowska 22 70 17 616 55
 
Aneta Szlak
Magdalena Hofa-Łobodzińska
Eliza Wnęk 22 70 17 617 56 B
Joanna Tokaj
Urszula Sawa
Martyna Drążkiewicz
Beata Cyniak 22 70 17 618 56
Barbara Grodzka
Alina Zapałowska 22 70 17 619 56 A
Katarzyna Gazda
Jolanta Gołębiewska
Beata Stus 22 70 17 515 KASA nr 1
 
Ewa Klaus 22 70 17 514 KASA nr 2

 Kontakt z wydziałem: kb@piaseczno.eu

Zakres wykonywanych zadań:

  • Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej zgodnie z zasadami rachunkowości: księgowanie i rozliczanie dochodów budżetowych, księgowanie i uzgadnianie sprawozdań z urzędami skarbowymi w zakresie podatków przez nie pobieranych, księgowanie dotacji na zadania powierzone i zlecone oraz subwencji i uzgadnianie sprawozdań z jednostkami budżetowymi, oraz opłat z dzierżawy, dzierżawy wieczystej, kanalizacji deszczowej i innych, rozliczanie mandatów gotówkowych i kredytowych, prowadzenie całości spraw związanych z realizacją wydatków budżetowych, zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie i kontrola rozrachunków stałych z tytułu czynszów, telefonów, zaliczek, opłat za energię oraz innych usług, kontrola planów finansowych jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, rozliczanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz remontów i zakupów inwestycyjnych, księgowanie funduszy celowych, środków specjalnych, zakupu materiałów, środków trwałych, rozliczanie osobowego funduszu płac pracowników urzędu, rozliczanie umów zleceń, sołtysów, ochotniczych straży pożarnych, prowadzenie rozliczeń z tytułu ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, prowadzenie obsługi kasowej, kontrola gospodarki finansowej podległych jednostek budżetowych, przygotowywanie projektów planów dochodów i wydatków, funduszy celowych, środków specjalnych, przychodów i rozchodów, rozliczanie podatku od towarów i usług.
  • Prowadzenie windykacji należności.
  • Prowadzenie ewidencji zobowiązań.
  • Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Finansów, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  • Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, urzędem skarbowym, ZUS-em, PZU, bankiem , Regionalną Izbą Obrachunkową oraz jednostkami organizacyjnymi urzędu.

 

Wytworzył(a): Maria Patocka
Opublikował(a): Tomasz Pawlak
Data publikacji: 2009-11-18
Data aktualizacji: 2015-07-09
 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.