.

Sobota 1 października 2016


Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
tel. 22 70 17 500
fax. 22 756 70 49
urzad@piaseczno.eu
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wyrażony w megabajtach nie może przekroczyć wartości 20 MB. Dokumenty większe nie będą przyjmowane.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno umożliwia przesłanie dokumentów do naszego urzędu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP dostępną pod adresem:
https://www.epuap.gov.pl
zobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP

GMINA PIASECZNO
NIP: 123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY: 56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Bank BPH S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.
Powyższy numer nie dotyczy wpłat na poczet podatków:
rolnego
leśnego
od nieruchomości
od środków transportowych
Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych dot. w/w podatków
zostaną podane w decyzjach wymiarowych lub odrębnych pismach.

Nie dotyczy również opłat za odpady.

Właściwe indywidualne nr rachunków bankowych zostaną przysłane mieszkańcom w odrębnej korespondencji.

KOD TERYTORIALNY:
Miasta 14 18 044
Gminy 14 18 045
  Miasta i Gminy 14 18 043


Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Sekretariat Burmistrza
tel. 22 70 17 588
fax. 22 70 17 589

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.