.

Środa 4 marca 2015

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
9
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Uprzejmie informujemy, iż na każdą posesję harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony przez firmy wyłonione w przetargu, czyli JARPER Sp. z o.o. oraz P.P.H.U. Lekaro.
W styczniu i lutym 2015 będą odbierane choinki bezpośrednio sprzed posesji. W sektorze I odbierane będą systematycznie od dnia 02.01.2015r. do dnia 03.02.2015r., w sektorze  III  od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.01.2015r., a w sektorze II w dniach wskazanych w harmonogramie. Choinki można również oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
Godziny odbioru odpadów pozostają bez zmian

Aktualności
Odbiór odpadów biodegradowalnych w 2015r.
Odbiór odpadów biodegradowalnych w 2015r.
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2015r. wznawiamy odbiór nielimitowanych ilości odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub workach dowolnego koloru, najlepiej przeźroczystych lub półprzeźroczystych – z wyjątkiem kolorów żółtego i zielonego przeznaczonych na odpady segregowane. Pojemniki, kontenery lub worki właściciel nieruchomości zakupuje we własnym zakresie.
Sposób odbioru odpadów przez firmę JARPER
Sposób odbioru odpadów przez firmę JARPER
Szanowni Państwo, W związku z wieloma zgłoszeniami i pytaniami związanymi z odbieraniem odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych do jednego samochodu uprzejmie informuję, iż Wykonawca - firma Jarper posiada trzy samochody wielokomorowe.
Wysokość opłaty za odpady komunalne w 2015r.
Wysokość opłaty za odpady komunalne w 2015r.
Szanowni Państwo! W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wysokości opłat za odpady, uprzejmie informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numery rachunków bankowych, na które należy wnosić w/w opłaty pozostają bez zmian do końca 2015 roku.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2013
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2013
Niniejsza informacja została udostępniona na podstawie art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j.: Dz. u. z 2013r. poz. 1399 ze zm.).
Jak właściwie kompostować odpady
Jak właściwie kompostować odpady
Wydział Gospodarki odpadami rozpoczął cykl szkoleń dla mieszkańców sołectw nt. kompostowania odpadów biodegradowalnych.
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.