.

Sobota 28 maja 2016

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
5
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Aktualności
Segregujesz i Zyskujesz - kampania edukacyjna w Gminie Piaseczno
Segregujesz i Zyskujesz - kampania edukacyjna w Gminie Piaseczno
 Wiesz, że recykling jednej puszki aluminiowej pozwala zaoszczędzić tyle energii, by włączyć telewizor na trzy godziny, a z 35 zużytych plastikowych butelek można wytworzyć jedną bluzę typu polar? O zaletach segregacji odpadów i związanym z nią recyklingiem przekonuje gmina Piaseczno w najnowszej kampanii edukacyjnej pn. „Segregujesz i zyskujesz”.
Zniżka za odpady komunalne dla dużych rodzin
Zniżka za odpady komunalne dla dużych rodzin
Od maja 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Zniżka została wprowadzona uchwałą nr 486/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2015
Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie
Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. PSZOK stanowi integralny element nowego systemu gospodarki odpadami. W Punkcie zlokalizowanym w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno, posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
Mobilne punkty zbiórki odpadów
Mobilne punkty zbiórki odpadów
Na potrzeby mieszkańców Gminy Piaseczno wzorem lat ubiegłych zostaną uruchomione mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych, wielkogabarytowych niebezpiecznych i problemowych w miejscowościach:
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.