.

Środa 7 października 2015

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
5
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Aktualności
UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA AZBESTU
Gmina Piaseczno, wpisując się w ogólnopolski program utylizacji azbestu, po raz kolejny prowadzi bezpłatny odbiór oraz finansuje utylizację wyrobów zawierających azbest od mieszkańców. W wyniku przeprowadzonego (w kwietniu 2015 rok) przetargu wyłoniona została firma ECO-TEC Maciej Mączyński, która dokonuje odbioru azbestu z nieruchomości położonych w gminie Piaseczno. Do tej pory odebrano łącznie (w 2015 roku) 137,14 Mg azbestu. Ilość ta sukcesywnie wzrasta w związku z napływającymi wnioskami od właścicieli nieruchomości. Ci z mieszkańców, którzy nadal chcą skorzystać z powyższej możliwości proszeni są o złożenie do Gminy odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Odbiór prowadzony będzie do końca listopada br.
AKCJA  -  SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015
AKCJA - SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015
Wzorem lat ubiegłych Gmina Piaseczno po raz kolejny włączyła się aktywnie w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata - 2015” tym razem pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Finał akcji przypadł na 18-20 września. W tym roku akcja skierowana była na monitoring środowiska oraz budowanie czystego środowiska na co dzień. Ostatnie 20 lat kampanii „Sprzątanie Świata” to przede wszystkim akcje uprzątania dzikich wysypisk. Tegoroczna akcja propaguje wyjście w teren, zlokalizowanie problemów związanych z czystością i porządkiem w najbliższym otoczeniu oraz zgłoszenie ich właściwym organom, np. gminom.
Inwentaryzacja azbestu
Inwentaryzacja azbestu
W lipcu i sierpniu 2015 r. na terenie gminy pojawią się osoby upoważnione do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Bardzo prosimy o wsparcie i współpracę.
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Piaseczno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Piaseczno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Odpady w roli głównej podczas Pikniku Rodzinnego w Piasecznie
Odpady w roli głównej podczas Pikniku Rodzinnego w Piasecznie
Warsztaty tworzenia biżuterii z makulatury, malowanie ekotoreb oraz wykonywanie zabawek z pudełek po jogurcie to tylko niektóre atrakcje, które przygotował dla mieszkańców Piaseczna Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.