.

Czwartek 25 sierpnia 2016

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
5
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Aktualności
Zniżka za odpady komunalne dla dużych rodzin
Zniżka za odpady komunalne dla dużych rodzin
Od maja 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Zniżka została wprowadzona uchwałą nr 486/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Miejsca zagospodarowania odpadów w 2015 r.
Miejsca zagospodarowania odpadów w 2015 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Burmistrz Gminy Piaseczno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Piaseczno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Stoisko Ekologiczne - III Bieg Uliczny Józefosław
Stoisko Ekologiczne - III Bieg Uliczny Józefosław
 W niedzielę 12 czerwca 2016 r. w Józefosławiu odbył się III Bieg Uliczny. Jedną z atrakcji było stoisko promujące selektywną zbiórkę odpadów zorganizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami przy współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną.
Broszura
Broszura "Segregujesz i Zyskujesz"
 Szanowni Państwo! W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej z zakresu selektywnej zbiórki odpadów Wydział Gospodarki Odpadami przygotował broszurę, która w łatwy i przystępny sposób prezentuje obowiązujące na terenie gminy zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
Informacja o osiągniętych w 2015 r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.