.

Sobota 13 lutego 2016

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
5
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Aktualności

UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA AZBESTU
Gmina Piaseczno, wpisując się w ogólnopolski program utylizacji azbestu, po raz kolejny prowadzi bezpłatny odbiór oraz finansuje utylizację wyrobów zawierających azbest od mieszkańców. W wyniku przeprowadzonego (w kwietniu 2015 rok) przetargu wyłoniona została firma ECO-TEC Maciej Mączyński, która dokonuje odbioru azbestu z nieruchomości położonych w gminie Piaseczno. Do tej pory odebrano łącznie (w 2015 roku) 137,14 Mg azbestu. Ilość ta sukcesywnie wzrasta w związku z napływającymi wnioskami od właścicieli nieruchomości. Ci z mieszkańców, którzy nadal chcą skorzystać z powyższej możliwości proszeni są o złożenie do Gminy odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Odbiór prowadzony będzie do końca listopada br.
Zasady segregacji  i odbioru odpadów komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W Punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
OGŁOSZENIE - UTYLIZACJA AZBESTU
OGŁOSZENIE - UTYLIZACJA AZBESTU
 Gmina Piaseczno informuje, że kontynuuje program bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców informujemy, że trwa nabór wniosków na 2016 rok.
Zmiana firm odbierających odpady
Zmiana firm odbierających odpady
Szanowni Państwo! Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 roku zmienią się Wykonawcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Piaseczno. W przetargu wyłoniono dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej 70A, Glinianka, z którymi podpisano umowy z terminem wykonania usług do dnia 31 grudnia 2018 r.
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.