.

Niedziela 19 kwietnia 2015

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
9
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Uprzejmie informujemy, iż na każdą posesję harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony przez firmy wyłonione w przetargu, czyli JARPER Sp. z o.o. oraz P.P.H.U. Lekaro.
W styczniu i lutym 2015 będą odbierane choinki bezpośrednio sprzed posesji. W sektorze I odbierane będą systematycznie od dnia 02.01.2015r. do dnia 03.02.2015r., w sektorze  III  od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.01.2015r., a w sektorze II w dniach wskazanych w harmonogramie. Choinki można również oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.
Godziny odbioru odpadów pozostają bez zmian

Aktualności
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Szanowni Mieszkańcy! Z dniem 1 lutego 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)
Mobilny punkt w Złotokłosie - harmonogram odbioru w 2015r.
Mobilny punkt w Złotokłosie - harmonogram odbioru w 2015r.
Uprzejmie przypominamy, że od marca br. wznawia działalność mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Złotokłos. Punkt będzie czynny w każdą 3 sobotę miesiąca. Harmonogram działania mobilnego punktu przedstawia się następująco:
Sposób odbioru odpadów przez firmę JARPER
Sposób odbioru odpadów przez firmę JARPER
Szanowni Państwo, W związku z wieloma zgłoszeniami i pytaniami związanymi z odbieraniem odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych do jednego samochodu uprzejmie informuję, iż Wykonawca - firma Jarper posiada trzy samochody wielokomorowe.
Odbiór odpadów biodegradowalnych w 2015r.
Odbiór odpadów biodegradowalnych w 2015r.
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2015r. wznawiamy odbiór nielimitowanych ilości odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub workach dowolnego koloru, najlepiej przeźroczystych lub półprzeźroczystych – z wyjątkiem kolorów żółtego i zielonego przeznaczonych na odpady segregowane. Pojemniki, kontenery lub worki właściciel nieruchomości zakupuje we własnym zakresie.
Wysokość opłaty za odpady komunalne w 2015r.
Wysokość opłaty za odpady komunalne w 2015r.
Szanowni Państwo! W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wysokości opłat za odpady, uprzejmie informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numery rachunków bankowych, na które należy wnosić w/w opłaty pozostają bez zmian do końca 2015 roku.
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.