.

Czwartek 5 maja 2016

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
5
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Aktualności
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za rok 2015
Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie
Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. PSZOK stanowi integralny element nowego systemu gospodarki odpadami. W Punkcie zlokalizowanym w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno, posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
Mobilne punkty zbiórki odpadów
Mobilne punkty zbiórki odpadów
Na potrzeby mieszkańców Gminy Piaseczno wzorem lat ubiegłych zostaną uruchomione mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych, wielkogabarytowych niebezpiecznych i problemowych w miejscowościach:
Konkurs ekologiczny
Konkurs ekologiczny "EKO - MANIAK"
Gmina Piaseczno - Wydział Gospodarki Odpadami we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną organizują konkurs wiedzy ekologicznej pn. „EKO-MANIAK” dla uczniów szkół gimnazjalnych z ternu Gminy Piaseczno. Konkurs ma na celu podniesienie wiedzy uczniów z dziedziny ochrony środowiska, zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów. Dodatkowym celem jest tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Takie działania mają niewymierny wpływ na budowanie szacunku do otaczającej przyrody i środowiska naturalnego.
UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA AZBESTU
Gmina Piaseczno, wpisując się w ogólnopolski program utylizacji azbestu, po raz kolejny prowadzi bezpłatny odbiór oraz finansuje utylizację wyrobów zawierających azbest od mieszkańców. W wyniku przeprowadzonego (w kwietniu 2015 rok) przetargu wyłoniona została firma ECO-TEC Maciej Mączyński, która dokonuje odbioru azbestu z nieruchomości położonych w gminie Piaseczno. Do tej pory odebrano łącznie (w 2015 roku) 137,14 Mg azbestu. Ilość ta sukcesywnie wzrasta w związku z napływającymi wnioskami od właścicieli nieruchomości. Ci z mieszkańców, którzy nadal chcą skorzystać z powyższej możliwości proszeni są o złożenie do Gminy odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Odbiór prowadzony będzie do końca listopada br.
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.