.

Sobota 29 sierpnia 2015

Wydział Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami mieści się przy ul. Wojska Polskiego 54
- wejście również od ul. Kniaziewicza.

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Halina Kurdel
Marta Kawiak
736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
736 29 84 4
Agnieszka Iłendo
Anna Misiałkiewicz
736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
736 29 85
Fax 736 29 80
5
   
Kasa 736 29 87  

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

Aktualności
Inwentaryzacja azbestu
Inwentaryzacja azbestu
W lipcu i sierpniu 2015 r. na terenie gminy pojawią się osoby upoważnione do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Bardzo prosimy o wsparcie i współpracę.
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Piaseczno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Piaseczno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Odpady w roli głównej podczas Pikniku Rodzinnego w Piasecznie
Odpady w roli głównej podczas Pikniku Rodzinnego w Piasecznie
Warsztaty tworzenia biżuterii z makulatury, malowanie ekotoreb oraz wykonywanie zabawek z pudełek po jogurcie to tylko niektóre atrakcje, które przygotował dla mieszkańców Piaseczna Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
ODBIÓR AZBESTU W 2015 ROKU
ODBIÓR AZBESTU W 2015 ROKU
Gmina Piaseczno informuje, że będzie kontynuować program bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców informujemy, że trwa nabór wniosków na 2015 rok.
Odbiór odpadów biodegradowalnych w 2015r.
Odbiór odpadów biodegradowalnych w 2015r.
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2015r. wznawiamy odbiór nielimitowanych ilości odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub workach dowolnego koloru, najlepiej przeźroczystych lub półprzeźroczystych – z wyjątkiem kolorów żółtego i zielonego przeznaczonych na odpady segregowane, o pojemności nie większej niż 120l. Pojemniki, kontenery lub worki właściciel nieruchomości zakupuje we własnym zakresie.
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów
Lokalizacja nieruchomości
Dokumentacja fotograficzna - załącz pliki:
Regulamin:

Państwa zgłoszenie trafi  bezpośrednio do osoby zajmującej się tym tematem w Wydziale Gospodarki Odpadami.

 

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Piaseczno
56106000760000331000185078

 - nie dotyczy podatków
i opłaty za odpady

 

 


 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.