.

2016-05-05 08:43

W dniu 18 kwietnia 2016 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących rekrutację dzieci 3,4, 5 i 6 – letnich na rok szkolny 2016/2017. W placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

2016-02-04 09:16

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) biorąc pod uwagę ustawę z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. , poz. 35)
 

 

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.