.

Odwodnienie gminy

Na prace odwodnieniowe gmina wyda w tym roku ponad 4,6 mln zł.

Wszyscy pamiętamy czerwcowe dni grozy w 2010 r. związane z wylaniem kanału piaseczyńskiego tzw. Perełki oraz licznymi podtopieniami na terenie całej gminy. Te wydarzenia pokazały wszystkie słabe punkty w naszej gminie. Ponieważ woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, musimy z odpowiednim respektem i odpowiedzialnością podejść do nowych inwestycji w tej dziedzinie. Są one może niezbyt spektakularne, ale jakże ważne dla naszego bezpieczeństwa.
– W tym roku udało nam się przeznaczyć w końcu rozsądne środki na przebudowę rowów, przepustów, kolektorów w najbardziej newralgicznych miejscach. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest dużo więcej, ale nie zrobimy wszystkiego od razu. Najpierw powinniśmy opracować kompleksowy plan odwodnienia, a potem w kolejnych latach skrupulatnie go realizować – mówi burmistrz Zdzisław Lis.
Na prace odwodnieniowe przeznaczono w tegorocznym budżecie gminy ponad 4,6 mln zł. Z tych środków będą usuwane bieżące awarie systemu odwodnieniowego na terenie całej gminy, zostanie opracowana mapa operacyjna systemu odwodnienia oraz będą prowadzone prace odtworzeniowe i konserwacyjne już istniejących rowów, kolektorów i innych urządzeń odwodnieniowych m.in. w Zalesiu Dolnym, Józefosławiu, Julianowie, Zalesiu Górnym, Bobrowcu.

Co udało się już wykonać

W ramach konserwacji i usunięcia awarii wykonano prace w następujących miejscowościach:
1. Złotokłos, Henryków Urocze – ulice Żabia, Mokra, Leszczynowa, Słowicza, Pracka: odtworzenie rowów, odmulenie, udrożnienie przepustów i ich montaż.
2. Piaseczno – ul. Świętojańska: montaż odwodnienia liniowego wraz z wylotem.
3. Głosków – ul. Topolowa: odtworzenie rowu przydrożnego, czyszczenie przepustów i montaż brakujących.
4. Gołków – ulice Lechitów i Przemysłowa: wykonanie rurociągu odpływowego wraz ze studniami kontrolnymi, ul. Małego Stawu: wykonanie przepustu i odbudowa rowu.
5. Baszkówka – ul. Wiśniowy Sad: odtworzenie rowu odwodnieniowego, ulice Olszynowa, Wierzbowa: wykonanie przepustu, odbudowa i udrożnienie drenażu, odmulenie rowów i studni kontrolnych.
6. Wola Gołkowska, Robercie – ulice Jeżynowa, Turystyczna, Wierzbowa, Rybna, Pod Brzeziną, Koloni, Płaczącej Wierzby: odmulenie rowów i przepustów, montaż brakujących, cięcie i karczowanie porostów.
7. Bogatki – ul. Azali: odmulenie rowu i przepustów.
8. Złotokłos – ul. Słowicza: odmulenie rowu i studzienek odwodnieniowych.
9. Bobrowiec – ulice Kormoranów, Jaśminowa, Północna, Orla, Puszczyka: udrożnienie drenażu i budowa studzienek kontrolnych.
10. Wólka Pracka – udrożnienie i przebudowa drenaży, budowa studni kontrolnych.
11. Chojnów – ulice Graniczka, Partyzantów: wykonanie przepustów i odmulenie istniejących.
12. Zalesie Dolne – ulice Czarneckiego i Longinusa: przebudowa części kolektora, odmulanie i czyszczenie studni, usuwanie awarii odwodnienia.
13. Bogatki – konserwacja rowu melioracyjnego nr B, usunięcie awarii drenowania, dział drenarski nr 5 i 6.
14. Bąkówka – konserwacja rowu melioracyjnego nr B, usuwanie awarii drenarskiej, dział drenarski nr 2.
15. Bobrowiec – usuwanie awarii drenarskiej i budowa studni kontrolnej, dział drenarski nr 3, etap I.
16. Kanał Jeziorki, Kanał Złotokłos i część Kanału Piaseczyńskiego – odmulenie przepustów, udrożnienie przepływu, usunięcie zanieczyszczeń.
17. Zalesie Dolne – ulice 3-go Maja, Wyspiańskiego, Norwida, Księcia Józefa, Traugutta: wymiana przepustu, odmulenie.
18. Zalesie Górne – ul. Jasna: likwidacja podtopień, wykonanie przepustu.
19. Kamionka – ulice Północna i Przemysłowa: oczyszczenie z namułu przepustów.
20. Chylice – ulice Polna, Różanego Ogrodu: usunięcie awarii odwodnienia.
21. Opracowanie mapy operacyjnej systemu odwodnienia.

Prace w trakcie realizacji
1. Zalesie Dolne – przebudowa rowów i kolektorów w rejonie ulic: 3 Maja, Traugutta, Konopnickiej, Okrężnej.
2. Józefosław, Julianów – odbudowa rowu R-1, ul. Wilanowska – wykonanie rurociągu odwodnieniowego.
3. Zalesie Górne, ul. Droga Dzików – odbudowa rowu odwodnieniowego, Bobrowiec rów 28 – odmulenie rowu i przepustów rowu.
4. Rowy A i B – bieżąca konserwacja, odmulenie na odcinku około 8 km przez miejscowości Bąkówka, Wola Gołkowska, Mieszkowo, Antoninów i Robercin.
5. Kanał Piaseczyński i część Głoskówki – bieżąca konserwacja, koszenie, odmulanie, zabezpieczenie dna i brzegów w miejscach uszkodzonych oraz montaż kraty zabezpieczającej przy Sądzie.
6. Gołków, Jastrzębie – wykonanie kolektora odwodnieniowego, dwóch piaskowników oraz studzienek kontrolnych.
7. Złotokłos – odwodnienie rejonu ulic: Rzeczna, Wschodnia, Sosnowa, Wierzbowa, Warszawska.
8. Zalesie Górne – udrożnienie rowu w ciągu ulic Fiołków i Sinych Mgieł.
9. Teren Gminy – usuwanie awarii.
10. Piaseczno, Chyliczki – projekt odwodnienia w rejonie ul. Solnej.
11. Konserwacja pozostałych cieków oraz bieżące usuwanie awarii systemu odwodnieniowego.

Jakie działania odwodnieniowe planujemy na najbliższe lata?

Na najbliższe lata planujemy:
1. Rurociąg odwodnieniowy o średnicy 1 m po trasie ulic Konopnickiej, Okrężnej, Zielnej, wraz z wpustami rowów bocznych, 500 m.b. – Zalesie Dolne.
2. Przebudowa kolektora od ul. Al. Kasztanów do ulic Kopernika, Redutowej, 350 m.b. – Zalesie Dolne.
3. Głosków, ulice Borkowa i Sarmacka – budowa kolektora odwodnieniowego ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.
4. Odbudowa rowu w Złotokłosie i Henrykowie Uroczu wraz z przepustami i kolektorami – ok. 2 km.
5. Złotokłos – odwodnienie ulic: Grottgera, Klonowej, Wesołej, Ks. Skorupki, Słonecznej.
6. Zalesie Górne – przebudowa rowu i kolektora odwodnieniowego od torów kolejowych do lasu w Ustanowie.
7. Jesówka – odbudowa rowu od rzeki Jeziorki do ul. Źródlanej.
8. Odbudowa rowów przydrożnych w Henrykowie Uroczu i Runowie.
9. Wólka Kozodawska – poprawa odwodnienia w ulicach.

Cały czas opracowywane są koncepcje odwodnieniowe, gotowy jest już spis najważniejszych zadań, które wpisane mają zostać do budżetów w kolejnych latach. Ma to pomóc w zminimalizowaniu szkód, jakie niosą ze sobą powodzie i podtopienia. Gdy już jednak wystąpi konkretne zagrożenie, wtedy kluczową kwestią jest przepływ informacji, dlatego oprócz prac terenowych gmina uruchomiła system wczesnego ostrzegania za pomocą wiadomości SMS. W ciągu ostatnich czterech miesięcy zarejestrowało się w gminnej bazie numerów prawie 1200 osób.
 

 

 

 
XXI Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej
XXI Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej
Zima w mieście
Zima w mieście
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie rozstrzygnięty.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie rozstrzygnięty.

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.