.
Odwodnienie gminy

Na prace odwodnieniowe gmina wyda w tym roku ponad 4,6 mln zł.

Wszyscy pamiętamy czerwcowe dni grozy w 2010 r. związane z wylaniem kanału piaseczyńskiego tzw. Perełki oraz licznymi podtopieniami na terenie całej gminy. Te wydarzenia pokazały wszystkie słabe punkty w naszej gminie. Ponieważ woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, musimy z odpowiednim respektem i odpowiedzialnością podejść do nowych inwestycji w tej dziedzinie. Są one może niezbyt spektakularne, ale jakże ważne dla naszego bezpieczeństwa.
– W tym roku udało nam się przeznaczyć w końcu rozsądne środki na przebudowę rowów, przepustów, kolektorów w najbardziej newralgicznych miejscach. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest dużo więcej, ale nie zrobimy wszystkiego od razu. Najpierw powinniśmy opracować kompleksowy plan odwodnienia, a potem w kolejnych latach skrupulatnie go realizować – mówi burmistrz Zdzisław Lis.
Na prace odwodnieniowe przeznaczono w tegorocznym budżecie gminy ponad 4,6 mln zł. Z tych środków będą usuwane bieżące awarie systemu odwodnieniowego na terenie całej gminy, zostanie opracowana mapa operacyjna systemu odwodnienia oraz będą prowadzone prace odtworzeniowe i konserwacyjne już istniejących rowów, kolektorów i innych urządzeń odwodnieniowych m.in. w Zalesiu Dolnym, Józefosławiu, Julianowie, Zalesiu Górnym, Bobrowcu.

Co udało się już wykonać

W ramach konserwacji i usunięcia awarii wykonano prace w następujących miejscowościach:
1. Złotokłos, Henryków Urocze – ulice Żabia, Mokra, Leszczynowa, Słowicza, Pracka: odtworzenie rowów, odmulenie, udrożnienie przepustów i ich montaż.
2. Piaseczno – ul. Świętojańska: montaż odwodnienia liniowego wraz z wylotem.
3. Głosków – ul. Topolowa: odtworzenie rowu przydrożnego, czyszczenie przepustów i montaż brakujących.
4. Gołków – ulice Lechitów i Przemysłowa: wykonanie rurociągu odpływowego wraz ze studniami kontrolnymi, ul. Małego Stawu: wykonanie przepustu i odbudowa rowu.
5. Baszkówka – ul. Wiśniowy Sad: odtworzenie rowu odwodnieniowego, ulice Olszynowa, Wierzbowa: wykonanie przepustu, odbudowa i udrożnienie drenażu, odmulenie rowów i studni kontrolnych.
6. Wola Gołkowska, Robercie – ulice Jeżynowa, Turystyczna, Wierzbowa, Rybna, Pod Brzeziną, Koloni, Płaczącej Wierzby: odmulenie rowów i przepustów, montaż brakujących, cięcie i karczowanie porostów.
7. Bogatki – ul. Azali: odmulenie rowu i przepustów.
8. Złotokłos – ul. Słowicza: odmulenie rowu i studzienek odwodnieniowych.
9. Bobrowiec – ulice Kormoranów, Jaśminowa, Północna, Orla, Puszczyka: udrożnienie drenażu i budowa studzienek kontrolnych.
10. Wólka Pracka – udrożnienie i przebudowa drenaży, budowa studni kontrolnych.
11. Chojnów – ulice Graniczka, Partyzantów: wykonanie przepustów i odmulenie istniejących.
12. Zalesie Dolne – ulice Czarneckiego i Longinusa: przebudowa części kolektora, odmulanie i czyszczenie studni, usuwanie awarii odwodnienia.
13. Bogatki – konserwacja rowu melioracyjnego nr B, usunięcie awarii drenowania, dział drenarski nr 5 i 6.
14. Bąkówka – konserwacja rowu melioracyjnego nr B, usuwanie awarii drenarskiej, dział drenarski nr 2.
15. Bobrowiec – usuwanie awarii drenarskiej i budowa studni kontrolnej, dział drenarski nr 3, etap I.
16. Kanał Jeziorki, Kanał Złotokłos i część Kanału Piaseczyńskiego – odmulenie przepustów, udrożnienie przepływu, usunięcie zanieczyszczeń.
17. Zalesie Dolne – ulice 3-go Maja, Wyspiańskiego, Norwida, Księcia Józefa, Traugutta: wymiana przepustu, odmulenie.
18. Zalesie Górne – ul. Jasna: likwidacja podtopień, wykonanie przepustu.
19. Kamionka – ulice Północna i Przemysłowa: oczyszczenie z namułu przepustów.
20. Chylice – ulice Polna, Różanego Ogrodu: usunięcie awarii odwodnienia.
21. Opracowanie mapy operacyjnej systemu odwodnienia.

Prace w trakcie realizacji
1. Zalesie Dolne – przebudowa rowów i kolektorów w rejonie ulic: 3 Maja, Traugutta, Konopnickiej, Okrężnej.
2. Józefosław, Julianów – odbudowa rowu R-1, ul. Wilanowska – wykonanie rurociągu odwodnieniowego.
3. Zalesie Górne, ul. Droga Dzików – odbudowa rowu odwodnieniowego, Bobrowiec rów 28 – odmulenie rowu i przepustów rowu.
4. Rowy A i B – bieżąca konserwacja, odmulenie na odcinku około 8 km przez miejscowości Bąkówka, Wola Gołkowska, Mieszkowo, Antoninów i Robercin.
5. Kanał Piaseczyński i część Głoskówki – bieżąca konserwacja, koszenie, odmulanie, zabezpieczenie dna i brzegów w miejscach uszkodzonych oraz montaż kraty zabezpieczającej przy Sądzie.
6. Gołków, Jastrzębie – wykonanie kolektora odwodnieniowego, dwóch piaskowników oraz studzienek kontrolnych.
7. Złotokłos – odwodnienie rejonu ulic: Rzeczna, Wschodnia, Sosnowa, Wierzbowa, Warszawska.
8. Zalesie Górne – udrożnienie rowu w ciągu ulic Fiołków i Sinych Mgieł.
9. Teren Gminy – usuwanie awarii.
10. Piaseczno, Chyliczki – projekt odwodnienia w rejonie ul. Solnej.
11. Konserwacja pozostałych cieków oraz bieżące usuwanie awarii systemu odwodnieniowego.

Jakie działania odwodnieniowe planujemy na najbliższe lata?

Na najbliższe lata planujemy:
1. Rurociąg odwodnieniowy o średnicy 1 m po trasie ulic Konopnickiej, Okrężnej, Zielnej, wraz z wpustami rowów bocznych, 500 m.b. – Zalesie Dolne.
2. Przebudowa kolektora od ul. Al. Kasztanów do ulic Kopernika, Redutowej, 350 m.b. – Zalesie Dolne.
3. Głosków, ulice Borkowa i Sarmacka – budowa kolektora odwodnieniowego ze studzienkami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.
4. Odbudowa rowu w Złotokłosie i Henrykowie Uroczu wraz z przepustami i kolektorami – ok. 2 km.
5. Złotokłos – odwodnienie ulic: Grottgera, Klonowej, Wesołej, Ks. Skorupki, Słonecznej.
6. Zalesie Górne – przebudowa rowu i kolektora odwodnieniowego od torów kolejowych do lasu w Ustanowie.
7. Jesówka – odbudowa rowu od rzeki Jeziorki do ul. Źródlanej.
8. Odbudowa rowów przydrożnych w Henrykowie Uroczu i Runowie.
9. Wólka Kozodawska – poprawa odwodnienia w ulicach.

Cały czas opracowywane są koncepcje odwodnieniowe, gotowy jest już spis najważniejszych zadań, które wpisane mają zostać do budżetów w kolejnych latach. Ma to pomóc w zminimalizowaniu szkód, jakie niosą ze sobą powodzie i podtopienia. Gdy już jednak wystąpi konkretne zagrożenie, wtedy kluczową kwestią jest przepływ informacji, dlatego oprócz prac terenowych gmina uruchomiła system wczesnego ostrzegania za pomocą wiadomości SMS. W ciągu ostatnich czterech miesięcy zarejestrowało się w gminnej bazie numerów prawie 1200 osób.
 

 

 

 
Sztukatorzy
Sztukatorzy
Trzynasty Memoriał Wiesława Gawłowskiego
Trzynasty Memoriał Wiesława Gawłowskiego
Zmiana firm odbierających odpady
Zmiana firm odbierających odpady
ZAPRASZAMY NA LODOWISKO
ZAPRASZAMY NA LODOWISKO

Projekt i wykonanie Kompan.pl

.