Muzeum Regionalne

1056
Zabytkowa plebania w Piasecznie
Zabytkowa plebania w Piasecznie

Muzeum Regionalne znajduje się w budynku Starej Plebani przy pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie. Placówka muzealna powstała w 2004 roku dzięki zaangażowaniu ówczesnego dziekana ks. Tadeusza Sowy oraz przychylności władz samorządowych.

Znaczną rolę odegrały starania Jerzego Duszy, miejscowego regionalisty, który przekazał dużą część historycznych materiałów i dokumentów, Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Celem działania muzeum jest ochrona dóbr kultury naszego regionu, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie wiedzy historycznej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) oraz dydaktyczną (np. lekcje muzealne, konkursy). Organizuje także pokazy filmowe, prelekcje oraz cykliczne imprezy muzealne.

Muzeum zbiera także pamiątki i archiwalia dotyczące miasta, przekazywane przez mieszkańców. Materiały te służą kolejnym pokoleniom piaseczynian i pozwalają im jeszcze bardziej identyfikować się z miejscem, w którym żyją.

Od roku 2016 Muzeum czynne jest:

wtorki-środy w godz. 9.00-16.00
czwartki-piątki w godz. 9.00-17.00
soboty w godz. 9.00-16.00
Kierownik Muzeum – Monika Gielecińska
Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie
tel./faks: 22 737 23 99; 509 687 267, e-mail muzeumpiaseczno@kulturalni.pl

https://www.facebook.com/MuzeumPiaseczno/

ceny biletów:
normalny – 3 zł
ulgowy – 2 zł
w sobotę wstęp do muzeum bezpłatny

Wystawa szkiców Pabla Picassa - Muzeum Regionalne w Piasecznie, maj 2008
Wystawa szkiców Pabla Picassa – Muzeum Regionalne w Piasecznie, maj 2008