Muzeum Regionalne

3103
Zabytkowa plebania w Piasecznie
Zabytkowa plebania w Piasecznie

Muzeum Regionalne znajduje się w budynku Starej Plebani przy pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie. Placówka muzealna powstała w 2004 roku dzięki zaangażowaniu ówczesnego dziekana ks. Tadeusza Sowy oraz przychylności władz samorządowych.

Znaczną rolę odegrały starania Jerzego Duszy, miejscowego regionalisty, który przekazał dużą część historycznych materiałów i dokumentów, Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Celem działania muzeum jest ochrona dóbr kultury naszego regionu, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie wiedzy historycznej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy stałe i czasowe) oraz dydaktyczną (np. lekcje muzealne, konkursy). Organizuje także pokazy filmowe, prelekcje oraz cykliczne imprezy muzealne.

Muzeum zbiera także pamiątki i archiwalia dotyczące miasta, przekazywane przez mieszkańców. Materiały te służą kolejnym pokoleniom piaseczynian i pozwalają im jeszcze bardziej identyfikować się z miejscem, w którym żyją.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji robót remontowych w budynku tzw. Starej Plebanii, w którym mieści się Muzeum Regionalne, od dnia 1 sierpnia 2017  r. placówka będzie nieczynna. Muzeum przenosi się do siedziby Centrum Kultury i nadal prowadzi zajęcia, konkursy i inne wydarzenia. Kontakt z pracownikami muzeum: Dom Kultury, ul. Kościuszki 49, tel. 22 756 76 00 wew. 17, 509 687 267, muzeumpiaseczno@kulturalni.pl