Terapeuta – umowa na czas zastępstwa w wymiarze ½ etatu

281

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – terapeuta
/umowa na czas zastępstwa w wymiarze ½ etatu/
 
1. Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe:
– na kierunku: – pedagogika, pedagogika specjalna,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Terapeuta – umowa na czas zastępstwa w wymiarze ½ etatu