Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

359
Plakat wydarzenia Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

25 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbędzie się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. 

Inżynierowie należący do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udzielać będą odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze swoją branżą. W punkcie konsultacyjnym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14 eksperci PIIB będą pracować w kilkuosobowych, wielobranżowych zespołach. Porady będą udzielane w godz. 9.00-16.00.

Głównym celem zorganizowania akcji “Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), w skład której wchodzi 16 okręgowych izb (zgodnie z administracyjnym podziałem na województwa). PIIB zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Patroni medialni akcji: „Inżynier Budownictwa”, „Przegląd Budowlany”.

Zapraszamy w imieniu organizatorów!