IX sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

152
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno
www.facebook.com/MRGPiaseczno/

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno ma zaszczyt zaprosić na IX sesję V kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, która odbędzie się 4 marca 2020 r. o godzinie 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Porządek obrad IX sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno:
1. Oficjalne otwarcie IX sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno V kadencji
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
3. Wybór II wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4. Sprawozdanie organu dyscyplinującego radnych.
– Uchwała w sprawie skrócenia kadencji radnej Igi Golak.
5. Sprawozdanie przewodniczącego z pracy prezydium pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdania grup projektowych z pracy pomiędzy sesjami.
a) Młodzi na rynku pracy.
b) Projekt „kontakt”.
c) Youth Culture.
d) Spotkanie z samorządami uczniowskimi
e) Prawybory w szkołach
7. Sprawozdanie grupy będącej na sesjach Rady Miejskiej w Piasecznie pomiędzy sesjami.
8. Rozmowa na temat zmiany uchwały odnośnie powoływania radnych.
9. Wolne wnioski
10. Oficjalne zamknięcie XI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno V kadencji.

Wydarzenie na fb: www.facebook.com/events/599602327556754/