Spotkanie firm rodzinnych

483
Spotkanie firm rodzinnych

Pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno organizowane jest kolejne spotkanie dla firm rodzinnych pt. „Partnerstwo na rzecz piaseczyńskiego rynku pracy”, które odbędzie się w czwartek 27 lutego br. w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55).

Wydarzenie jest organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Międzynarodowym Forum Kobiet oraz Piaseczyńską Radą Kobiet.

Uczestnicy spotkania mogą liczyć na dostęp do najnowszych informacji z wielu dziedzin niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Niewątpliwie korzyścią takich spotkań jest poznanie firm rodzinnych z powiatu, wymiana doświadczeń i zawiązanie relacji. Służą one budowaniu środowiska firm rodzinnych w naszych małych ojczyznach, a organizowanie spotkań w partnerstwie z innymi instytucjami daje możliwość dotarcia do wielu grup spoza naszego grona.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do 25 lutego na adres mailowy: sekretariat@firmyrodzinne.pl

PROGRAM WYDARZENIA:

PROGRAM Partnerstwo na rzecz piaseczyńskiego rynku pracy WEB