Szkolenie dla nauczycieli – Jak rozpoznawać przemoc wobec dzieci

199
Przemoc wobec dzieci - szkolenie dla nauczycieli, foto: Pixabay
Przemoc wobec dzieci - szkolenie dla nauczycieli, foto: Pixabay

24 listopada w ramach profesjonalizacji działań przedstawicieli placówek edukacyjnych w zakresie identyfikacji przemocy wobec dzieci i podejmowania interwencji zapraszamy przedstawicieli szkół do udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym przez Miasto i Gminę Piaseczno.

Oferujemy w godzinach 9:00 – 16:00 bezpłatny udział w bloku szkoleniowym:

Blok I – Rozpoznawanie objawów przemocy wobec dzieci oraz stosowanie procedur profesjonalnego postępowania w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone będą w systemie jednoniowym warsztatowym.

Prowadzącym jest Pan DANIEL MRÓZ – ogólnopolski ekspert w dziedzinie przemocy.
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 23.11.2017 o godz. 12.00
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem email: ewa.misztal@piaseczno.eu

W tytule wiadomości prosimy wpisać datę szkolenia 24.11.2017, w treści swoje imię i nazwisko oraz insytucję, którą Państwo reprezentujecie z terenu Gminy i Miasta Piaseczno