Wybory do Parlamentu Europejskiego

1344
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja 2019 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. 

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, wyborcy w Polsce wybiorą 52 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Parlament europejski jako instytucja o zasięgu międzynarodowym posiada ogromne możliwości w zarządzaniu i wyznaczaniu granic społecznych, broni słabszych i upokorzonych oraz stoi na straży przestrzegania praw człowieka.

  1. Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE, których członkowie wyłaniani są na drodze bezpośrednich wyborach obywatelskich państw członkowskich.
  2. Parlament Europejski sprawuje pieczę nad zagadnieniami istotnymi społecznie – np. prywatność internetowa czy otwarcie unijnego rynku usług.
  3. Parlament Europejski jest jedną z najbardziej otwartych instytucji unijnych – wszystkie sesje i posiedzenia parlamentarne pozostają otwarte medialnie i publicznie.
  4. Parlament Europejski stoi na straży praw człowieka, nie boi się krytykować państw działających niezgodnie z kodeksem, wstawia się za słabszymi i skrzywdzonymi. Ma na uwadze dbanie o jednostkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Prowadzi liczne śledztwa mające na celu polepszenie warunków życiowych lub rozwiązanie konkretnych problemów światowych.
  5. Parlament Europejski jest miejscem zrzeszającym do współpracy ponad 700 polityków, mówiących 24 językami i występujących w imieniu ponad 500 milionów obywateli.

Zbliżające się wybory parlamentarne są wyborami jednodniowymi, których czas trwania zaczyna się o godzinie 7.00, a kończy o 21.00. W celu uzyskania kart wyborczych należy udać się do do stanowiska komisji wyborczej i okazać ważny dokument. Głosowania dokonuje się poprzez stawienie znaku X przy nazwisku kandydata.

Informacje o wyborach na terenie gminy Piaseczno: bip.piaseczno.eu/wybory-do-ue-2019