Zawyją syreny podczas ćwiczeń obronnych

351
Syreny alarmowe na dachu Przystanku Kultura w Piasecznie
Syreny alarmowe - foto: Marcin Borkowski

W dniach 14-16 listopada 2018 roku w godz. 9.00-14.00, na terenie Gminy Piaseczno odbędą się ćwiczenia RENEGADE / SAREX 2018/II, w ramach których zostanie ćwiczebnie uruchomiony systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Uruchomione zostaną, rozmieszczone w 15 punktach na terenie miasta i sołectw, syreny alarmowe, które emitować będą trzyminutowy dźwięk modulowany (ogłoszenie alarmu) oraz trzyminutowy dźwięk ciągły (odwołanie).