Absolutorium dla Burmistrza udzielone jednogłośnie

1243

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za  2016 rok.

Podczas głosowania w sprawie absolutorium, które odbyło się w czasie sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca, piaseczyńscy radni byli jednogłośni.

sesja Rady Miejskiej