Alert poziomu II

659
Alert smogowy - poziom II
Alert smogowy

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił 15 marca 2017 r. Alert poziomu II w związku z przekroczeniem w 2017 r. dozwolonej liczby dni  (35) powyżej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego i w strefie aglomeracji warszawskiej.

Alert poziom II