Bezpieczeństwo uczniów

947

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, Dyrektorzy piaseczyńskich placówek oświatowych spotkali się z nowym Komendantem Powiatowej Policji w Piasecznie mł. insp. Robertem Chmielewskim.

Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci podczas czasu jaki spędzają przed lekcjami i po lekcjach w obrębie szkoły. – Zdarzają się sytuacje w których dziecko zaczepiane jest przez nieznajome osoby dorosłe, dlatego chcielibyśmy wypracować wspólny system reagowania na takie zdarzenia – mówi Wiceburmistrz Hanna- Kułakowska Michalak.

Niestety co jakiś czas docierają do nas poprzez media druzgocące informacje o przestępstwach dokonywanych na dzieciach. Takie rzeczy dzieją się naprawdę i mogą wydarzyć się w każdej chwili, w każdym miejscu. Aby zapobiegać takim zdarzeniom w naszym otoczeniu możemy wyposażać placówki w systemu monitoringu, weryfikować osoby wchodzące na teren szkoły, ale nie jesteśmy w stanie nadzorować drogi jaką dziecko pokonuje ze szkoły. Dlatego właśnie jedynym naszym narzędziem w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci jest prewencja i działania edukacyjne skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Gratulujemy komendantowi Chmielewskiemu objęcia funkcji i cieszymy się, że współpraca z placówkami oświatowymi jest bardzo konstruktywna – dodaje Wiceburmistrz.

spotkanie w sprawie bezpieczeństwa dzieci
spotkanie w sprawie bezpieczeństwa dzieci