Bezpieczna Droga do Szkoły

1514

Symulator dachowania, symulacja wybuchu poduszki powietrznej, alokgogle, miasteczko rowerowe, pierwsza pomoc, akcja straży pożarnej, dzielnicowi, znakowanie rowerów, wykłady, zabawy i konkursy, to wszystko dostępne było w ramach akcji zorganizowanej przez gminę Piaseczno oraz Komendę Powiatową Policji , na rynku miejskim 24 września