Budżet gminy na 2017 rok

2823
Budżet gminy na 2017 rok
Budżet gminy na 2017 rok

Tegoroczny budżet jest pod każdym względem rekordowy. Aby zrealizować jego ambitne założenia, Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową jeszcze w grudniu 2016 roku, co pomoże szybciej rozpisać przetargi na zadania inwestycyjne.

Okres międzyświąteczny, podobnie zresztą jak w roku poprzednim, okazał się dla gminnych radnych bardzo pracowity. Na sesji 28 grudnia większością dwudziestu głosów za, przy jednym przeciw przyjęto budżet, a zarazem plan działania dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok.
Radni projekt budżetu omawiali wcześniej w komisjach problemowych, wprowadzając do niego swoje uwagi oraz szereg nowych zadań, głównie inwestycyjnych i remontowych, które przyjęte zostały przez burmistrza. Projekt budżetu uzyskał pozytywną ocenę Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Struktura dochodów
Zaplanowany dochód gminy w 2017 roku wynosi 420,7 mln zł, z czego dochody własne wynoszą 275,2 mln zł. Najwięcej, bo aż 166,4 mln zł pochodzi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z PIT-ów. Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 76 mln zł, a 48 mln zł to środki z budżetu państwa przekazywane na realizację programu Rodzina 500+. Dochody z podatków lokalnych pobieranych przez gminę zaplanowane są na 42,9 mln zł.

Budżet większy o 100 mln zł
Wydatki gminy zaplanowane zostały w kwocie 471,9 mln zł i są o ponad 100 mln zł wyższe niż plan budżetu z 2016 roku. Główny wpływ na to ma realizacja programu Rodzina 500+, ale również zaplanowane ok. 51 mln zł deficytu budżetowego, który sfinansowany zostanie z wolnych środków oraz emisji papierów wartościowych. Strukturę wydatków budżetowych przedstawiamy na wykresie obok. Tradycyjnie najwięcej, bo 188,2 mln zł, przeznaczone jest na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na rodzinę, czyli wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – łącznie jest to 63,9 mln zł. Porównywalna kwota, 63,4 mln zł, przeznaczona jest na transport i drogi. „Janosikowe”, które nasza gmina musi odprowadzić do budżetu państwa na rzecz słabiej rozwiniętych regionów, wynosi 4,9 mln zł. Wydatki na administrację publiczną stanowią 6,9% całego budżetu i wynoszą 32,5 mln zł. Na wysokim poziomie zaplanowane zostały środki na sport – 12 mln zł oraz na kulturę – 8,4 mln zł.

Rekordowe wydatki na inwestycje
Grubo ponad 100 mln zł gmina przeznaczy w tym roku na inwestycje i remonty. Jeśli dodać do tego wydatki zaplanowane przez gminne spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe, to kwota ta przekracza 130 mln zł.
– To będzie przełomowy rok dla gminnych inwestycji – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Zakończymy zadania, które rozpoczęliśmy w 2016 roku, takie jak rozbudowa szkoły w Zalesiu Dolnym, przebudowa Kanału Piaseczyńskiego ze skwerem Kisiela czy rewaloryzacja Parku Miejskiego, a rozpoczniemy kilka kluczowych inwestycji, do których przygotowujemy się od lat. Mam na myśli chociażby budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, czyli nowej szkoły w centrum miasta, czy budowę ul. Geodetów. Liczę też, że w 2017 roku GDDKiA rozpocznie przebudowę skrzyżowania ulic Okulickiego i Puławskiej; my jako gmina zabezpieczyliśmy w budżecie środki na wsparcie tej realizacji – wyjaśnia burmistrz.

Drogi najważniejsze
Ponad połowa wszystkich środków na inwestycje i remonty przeznaczona zostanie w tym roku na drogi. Do najważniejszych realizacji należą: ul. Geodetów w Józefosławiu, koszt 12,8 mln zł, z czego 6,5 mln zł w 2017 roku; ul Wenus w Józefosławiu, koszt 1,7 mln zł; kontynuacja przebudowy ulic w rejonie ZSP w Piasecznie i ul. Główna, koszt 2,8 mln zł; ul. Wilanowska w Józefosławiu, koszt 3,6 mln zł; rozpoczęcie budowy ul. Szpitalnej w Piasecznie, koszt 5,1 mln zł, z czego 2,1 mln zł w 2017 roku; ulice Skalna i Przyjazna w Bobrowcu, koszt 1,9 mln zł; budowa ul. Cyraneczki, koszt 1,4 mln zł, a także rozpoczęcie projektowania i realizacji dróg dojazdowych do węzła „Antoninów” na drodze S7 – 2 mln zł w 2017 roku i ponad 10 mln zł w latach kolejnych. W budżecie znajdują się też środki na mniejsze odcinki dróg, projekty kilkudziesięciu dróg oraz blisko 30 dużych remontów drogowych na kwotę blisko 10 mln zł. W tym roku rozpocznie się też budowa ścieżek rowerowych ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Obiekty użyteczności publicznej
Bez wątpienia najbardziej oczekiwaną i skomplikowaną inwestycją ostatnich lat jest budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Gmach ten będzie siedzibą zarówno nowej szkoły podstawowej i przedszkola, jak i nowoczesnej biblioteki-multiteki. W tegorocznym budżecie na ten cel przygotowano 22,4 mln zł. Ukończona za to zostanie w tym roku rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, której łączny koszt wynosi 12,3 mln zł, a do zapłaty zostało jeszcze 4,8 mln zł.
W zeszłym roku gmina nabyła duży budynek przy ul. Warszawskiej, do którego przeniosą się wydziały i gminne jednostki, dziś rozproszone po Piasecznie w wynajmowanych budynkach. Na remont, termomodernizację i dostosowanie do potrzeb Urzędu nowego budynku zaplanowane w 2017 roku zostało 1,4 mln zł. Gmina planuje też rozpocząć remont budynku starej plebani, z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne, oraz zadaszyć boczne boisko na stadionie miejskim. Opracowany ma zostać również projekt zadaszenia skate parku. – W decydującą fazę wejdą wiosną prace w parku miejskim, gdzie przygotowujemy nowe alejki z małą architekturą i latarniami, plac zabaw oraz monitoring – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza. – Kiedy zakończą się prace hydrauliczne, na nowo zaaranżujemy także skwer Ksiela, który ma być kolejnym po rynku reprezentacyjnym miejscem w mieście, gdzie będzie można spędzać chwile przy kaskadzie wodnej czy skorzystać z propozycji kulturalnych, które zamierzamy tam realizować – dodaje wiceburmistrz. – Chcemy też wzmacniać zieleń w mieście poprzez budowę kolejnych zieleńców czy skwerów, jednym z pomysłów jest aranżacja placyku przy ul. Kościuszki w miejscu wyburzonego w grudniu budynku po dawnej siedzibie MGOPS.