Gmina w projekcie “Przestrzeń dla partycypacji”

1081
Spotkanie sieciujące z udziałem reprezentantów Piaseczna
Spotkanie sieciujące z udziałem reprezentantów Piaseczna

Gmina Piaseczno przygotowuje „Konsultacje społeczne dotyczące rozpoznania uwarunkowań do projektu planu miejscowego obejmującego część Zalesia Górnego”.

W lutym 2017 roku Gmina Piaseczno zgłosiła się do udziału w projekcie grantowym „Przestrzeń dla partycypacji”, prowadzonym przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Pod koniec marca (31.03.2017) Gmina otrzymała informację o wstępnym zakwalifikowaniu się do projektu.

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 roku Wiceburmistrz Piaseczna Pan Daniel Putkiewicz i pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury uczestniczyli w spotkaniu sieciującym dla gmin, które zgłosiły się do projektu w ramach II naboru (Gmina Piaseczno i 9 innych gmin z obszaru całego kraju), a dzień później została podpisana pomiędzy Gminą Piaseczno a Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Deklaracja współpracy przy opracowaniu indywidualnego planu konsultacji w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.

Rozpoczął się cykl szkoleniowy dla pracowników Urzędu Gminy dotyczący procesu konsultacji społecznych prowadzony przez ekspertów ze „Stocznii” oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy 5 maja 2017 roku, (prezentacja PO WER na skróty); kolejne szkolenia planowane są 17.05.2017, 30.05.2017 i 13.06.2017 r.

Gmina przygotowuje Indywidualny Program Konsultacji (IPK), będący podstawą do przyznania grantu do kwoty 20 000,00 PLN. Z grantu będą mogły być sfinansowane:
• Kampania informacyjna,
• Moderator spotkań/ warsztatów z mieszkańcami,
• Przygotowanie raportu po konsultacjach,
• Zakup środków trwałych na potrzeby realizacji spotkań/ warsztatów.
Wstępnie planowanym terminem przeprowadzenia „Konsultacji społecznych dotyczących rozpoznania uwarunkowań do projektu planu miejscowego obejmującego część Zalesia Górnego” jest jesień 2017 roku.

Konsultacje wspomogą sformułowanie wytycznych do projektu planu miejscowego sporządzanego na podstawie Uchwały NR 161/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015 r., przy czym będą one elementem dodatkowym, niezależnym od ustawowego toku procedury planistycznej. – Podjęliśmy się udziału w projekcie “Przestrzeń dla partycypacji” aby nauczyć się lepiej rozmawiać i konsultować z mieszkańcami ważne dla nich sprawy, takie jak miejscowy plan – mówi Daniel Putkiewicz, Wiceburmistrz Piaseczna.

Doświadczenie przygotowywania konsultacji społecznych w Zalesiu Górnym, przy wsparciu ekspertów, będzie mogło być wykorzystane przy innych konsultacjach społecznych prowadzonych przez gminę, związanych z opracowywaniem projektów planów miejscowych oraz projektów inwestycji gminnych dotyczących m.in. dróg, szkół, terenów zieleni.