Goście z Kazachstanu

575
delegacja z Kazachstanu

Piaseczyński magistrat odwiedziła 15 marca delegacja kazachstańskich parlamentarzystów.

Na prośbę Ambasadora Kazachstanu Margulana Baimukhana, w urzędzie miasta zorganizowane zostało spotkanie dla kazachstańskich parlamentarzystów z Panem Saparem Akhmetowym – Posłem do Mażylisu, czyli Niższej Izby Parlamentu Kazachstanu, pełniącym jednocześnie funkcję Przewodniczącego Międzyparlamentarnej Grupy Przyjaźni „Kazachstan-Polska”.

Gości szczególnie interesowało to jak wygląda system zarządzania w samorządzie na przykładzie gminy położonej w aglomeracji warszawskiej. Burmistrz Daniel Putkiewicz wyjaśniał gościom strukturę dochodów i wydatków gminy, a także kluczowe problemy i zagadnienia z którymi polski samorząd na co dzień ma do czynienia. Delegację interesował też bardzo system zarządzania oświatą na poziomie gminy, o czym opowiadała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, na co dzień odpowiedzialna w gminie za te zadania.