Informacja dotycząca organizacji klasy VI sportowej na rok szkolny 2019/2020 ze specjalnością – koszykówka w Szkole Podstawowej Nr 4 w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55

503

W związku z tym, iż w terminie składania wniosków do klasy VI sportowej o profilu koszykówka nie zgłosiła się wymagana liczba uczniów, w dniach 25-29 marca nie przeprowadzono prób sprawności fizycznej uczniów.

Zgodnie z harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas od IV do VII oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2019/2020 w dniach od 15 do 20 maja będą przyjmowane wnioski do klasy VI koszykówka w rekrutacji uzupełniającej. W przypadku uzupełnienia liczby uczniów do wymaganej ilości próby sprawnościowe dla wszystkich zgłoszonych uczniów będą przeprowadzone w dniach od 21 do 23 maja 2019 r. Złożone wcześniej kompletne wnioski są podstawą przystąpienia do próby sprawnościowej. Uwarunkowania prawne regulują, że klasa powstanie pod warunkiem wymaganej przepisami liczby 20 uczniów.