Innowacje w Szkole Podstawowej nr 3

1624
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniach 4-5 października 2018r. w Warszawie i Pułtusku odbyło się Pierwsze Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego organizowane przez MSCDN oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W forum wzięli udział nauczyciele z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Irlandii. Podczas uroczystej gali zostały rozdane nagrody w konkursie „Innowacyjna szkoła. Innowacyjny nauczyciel.” organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest nam ogromnie miło poinformować, że dwie innowacje ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie zostały nagrodzone wyróżnieniami. W kategorii „Innowacyjna szkoła” wyróżnienie zdobyła  innowacja ,,TIK – TAK Projekty. Bo razem możemy więcej”, której autorką jest Elżbieta Szulborska. Projekt był realizowany przez zespół nauczycieli SP nr 3 w roku szkolnym 2017/2018. Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjny nauczyciel” otrzymała Anna Ginda, autorka innowacji ,,Język angielski w integralnej edukacji wczesnoszkolnej z Ozobotami”.

Wyróżnione innowacje mają ścisły związek z projektem pt. ,,Nauczyciel liderem zmian jakości pracy szkoły i kształtowania jej europejskiego wymiaru” finansowanym i realizowanym w SP nr 3 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu PO WER.*

Głównym celem innowacji ,,TIK – TAK. Projekty. Bo razem możemy więcej”  było włączenie jak największej grupy nauczycieli i uczniów do współpracy przy edukacyjnych projektach międzyklasowych i międzyprzedmiotowych. Projekt zakładał m.in. wzajemne uczenie się od siebie i wsparcie nauczycieli  w korzystaniu z nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Przy realizacji innowacji powstała wewnętrzna sieć pomocy.

Innowacja ,,Język angielski w integralnej edukacji wczesnoszkolnej z Ozobotami”, to włączenie języka angielskiego do wszystkich edukacji  w klasach 1-3 oraz wykorzystanie  programowania Ozobotów  do utrwalania słownictwa oraz prostej komunikacji w języku angielskim każdego dnia.

Pani Elżbieta Szulborska, autorka innowacji i koordynatorka projektu PO WER ,,Nauczyciel liderem zmian…”,  podkreśla, że sukces to praca całego zespołu, a zagraniczne kursy uwidoczniły potencjał uczestników, zwiększyły ich wiedzę oraz dodały im odwagi w realizacji nowych wyzwań. BO RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest programem ogólnopolskim dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów PO WER, w ramach którego realizuje trzy projekty. Inicjatywy te wspierają m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, mobilność studentów z niepełnosprawnością i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA