Kompost – złoto dla ogrodników

1049

Kompostowanie to idealny sposób na zagospodarowanie bioodpadów powstałych w gospodarstwach domowych.
W odpadach domowych prawie połowę stanowią odpady organiczne, które niejednokrotnie wrzucane są do pojemników na odpady mieszane. Najbardziej racjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Otrzymany kompost jest nawozem organicznym cenionym przez producentów żywności ekologicznej. Kompost dostarcza roślinom składniki odżywcze niezbędne do ich wzrostu, a także poprawia strukturę gleby i odbudowuje jej mikroflorę zapewniając jej optymalne parametry.  Co ważne kompost jest nawozem całkowicie naturalnym i w pełni przyjaznym dla roślin oraz naszego środowiska. W przeciwieństwie do pozostałych nawozów sztucznych nie istnieje obawa przedawkowania lub nieumiejętnego ich zastosowania.


Źródło: Gospodarka Odpadami : Kompost – złoto dla ogrodników