Konkurs na dyrektora w Józefosławiu – wojewoda podtrzymał decyzję Burmistrza o unieważnieniu konkursu

692
szkoła w Józefosławiu

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu przeprowadzony został 7 czerwca 2017 r. Na skutek błędu proceduralnego (nieprawidłowy sposób wyłonienia przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursowej) Burmistrz, jako organ prowadzący zmuszony był do unieważnienia wyniku konkursu, co nastąpiło 20 czerwca. Jeden z kandydatów 29 czerwca zaskarżył zarządzenie Burmistrza do Wojewody Mazowieckiego, który pismem z dnia 31 lipca 2017 r. podtrzymał jednak decyzję Burmistrza jako podjętą w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Ogłoszony został nowy konkurs na dyrektora szkoły w Józefosławiu, który odbędzie się 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Na konkurs wpłynęły 4 oferty.