Konkursy związane z Dniem Społeczeństwa Informacyjnego

325

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursach:) Tematyka konkursów związana jest z organizowanym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego „Kultura, Prawo, Technologia”. Celem wydarzenia jest propagowanie wśród społeczności lokalnej świadomości w zakresie korzystania z informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje tzw. „powódź informacji”. Rozwój technologii wiąże się z szerszym dostępem do wielu danych (Big Data), w szczególności w zakresie jawności spraw publicznych czy dostępu do dóbr kulturalnych, ale stanowi jednocześnie zagrożenie dla naszej prywatności oraz może wiązać się z dostępem do niebezpiecznych treści czy z kradzieżą danych.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy tematycznie związanej z tytułami konkursów „Świat informacji”oraz „Społeczeństwo informacyjne” (zagadnienia: ochrona danych osobowych w Internecie, dzieci w sieci, netykieta, bezpieczne informacje, dostęp do informacji publicznej, bezpieczeństwo informacji, otwarte zasoby informacji).
Regulaminy i karty zgłoszeń do konkursów w zakładce Dla czytelnika / Konkursy : http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/category/dla-czytelnika/konkursy/

Źródło: Biblioteka Publiczna : Konkursy związane z Dniem Społeczeństwa Informacyjnego