Konsultacje z mieszkańcami dotyczące odwodnienia i retencji wód opadowych

Gmina Piaseczno opracowuje program dotyczący rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. Teraz przyszedł czas na konsultacje z mieszkańcami. W ostatnich latach gmina Piaseczno, podobnie jak inne gminy w kraju, boryka się z problemami związanymi z niedoborem lub nadmiarem wody. Dotykają nas dwie skrajności – susze lub podtopienia. Częste zgłoszenia mieszkańców o zalewaniu czy lokalnych … Czytaj dalej Konsultacje z mieszkańcami dotyczące odwodnienia i retencji wód opadowych