Konsultacje z mieszkańcami dotyczące odwodnienia i retencji wód opadowych

4601
Retencja - konsultacje. Na zdjęciu samochód jadący przez kałużę.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno opracowuje program dotyczący rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. Teraz przyszedł czas na konsultacje z mieszkańcami.

W ostatnich latach gmina Piaseczno, podobnie jak inne gminy w kraju, boryka się z problemami związanymi z niedoborem lub nadmiarem wody. Dotykają nas dwie skrajności – susze lub podtopienia. Częste zgłoszenia mieszkańców o zalewaniu czy lokalnych podtopieniach, problem przerywanych melioracji, zasypywanych rowów, podnoszenia ternu  postawiły przed władzami gminy niemałe wyzwanie. Trzeba było podjąć działania w celu kompleksowego rozwiązania problemów z wodą. Czy, gdzie i jak wodę retencjonować? Co robić w czasie suszy? Co zrobić z melioracją? Kanalizować wody opadowe czy nie? Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości.

Analiza i wytyczne

W ubiegłym roku został ogłoszony przetarg na „Program zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych gminy Piaseczno”.  Zadaniem Wykonawcy było wykonanie pełnej analizy stanu aktualnego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zagrożonych powodzią czy podtopieniami wraz z wykonaniem map oraz opracowanie wytycznych do podejmowania ogólnych decyzji strategicznych w skali gminy w zakresie gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi.

Opracowanie obejmowało m.in.:

  • ocenę aktualnych możliwości odprowadzania wód przez istniejącą sieć hydrograficzną z poszczególnych obszarów urbanistycznych gminy Piaseczno;
  • wskazanie najbardziej optymalnych sposobów (tj. dróg postępowania i rozwiązań) zwiększenia możliwości zagospodarowywania spływów wód powierzchniowych;
  • wskazanie najbardziej racjonalnych rozwiązań w retencjonowaniu wód;
  • zaproponowanie odnośnych racjonalnych rozwiązań na poziomie: miasta Piaseczno oraz obszarów planistycznych czy wsi;
  • wskazanie odcinków sieci hydrograficznej wymagających niezbędnej przebudowy;
  • wskazanie odcinków cieków gdzie możliwe jest zachowanie spływów naturalnych;
  • wskazanie możliwości dodatkowej retencji poprzez chwilowe podpiętrzanie wód w korytach cieków;
  • wskazanie możliwości retencji pozakorytowej (dodatkowe zbiorniki czy poldery zalewowo-infiltracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko formy i sposobu zagospodarowania terenu, ale także ogólnych uwarunkowań własności gruntowej);
  • wskazanie terenów predysponowanych do wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury (tzw. BZI) przy założeniu rozwiązań przyrodniczych najbardziej korzystnych dla środowiska (tzw. BSI czyli Nature Base Solutions) ze szczególnym uwzględnieniem granic miasta Piaseczno i innych silnie zurbanizowanych terenów gminy.

– Chcieliśmy, by program zawierał także prognozę związaną z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych związaną z potencjalnym rozwojem lokalnej infrastruktury przynajmniej w perspektywie najbliższych 15 lat – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz.

W ramach programu mają powstać rozwiązania w skali makro oraz mikro a dodatkowo sposoby promowania mikro rozwiązań dla indywidualnych inwestorów.

W celu realizacji zadania gmina Piaseczno została podzielona na jednostki odwodnieniowe o jednorodnym charakterze i możliwych podobnych problemach. Efektem opracowania będą wytyczne m.in. do wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej. O jej budowie będą decydować następnie radni zabezpieczając odpowiednie środki w budżecie gminy.

Konsultacje z mieszkańcami

W dniach 24-26 listopada 2022 r. zapraszamy mieszkańców na spotkania dotyczące problematyki wód opadowych, roztopowych oraz retencji na terenie gminy Piaseczno.

Spotkania będą dobywały się w sali konferencyjnej UMiG w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. Mieszkańców poszczególnych miejscowości zapraszamy na spotkania wg. poniższego harmonogramu.

L.p. Miejscowość Data Godzina
1. Mieszkowo 24.11.2022 17:00
2. Baszkówka 24.11.2022 17:00
3. Głosków-Letnisko 24.11.2022 17:00
4. Wola Gołkowska 24.11.2022 17:00
5. Kuleszówka 24.11.2022 17:00
6. Bąkówka 24.11.2022 17:00
7. Antoninów 24.11.2022 17:00
8. Głosków 24.11.2022 17:00
9. Robercin 24.11.2022 17:00
10. Złotokłos 24.11.2022 19:00
11. Wólka Pracka 24.11.2022 19:00
12. Szczaki 24.11.2022 19:00
13. Henryków-Urocze 25.11.2022 17:00
14. Bogatki 25.11.2022 17:00
15. Pęchery 25.11.2022 17:00
16. Jesówka 25.11.2022 17:00
17. Łbiska 25.11.2022 17:00
18. Wólka Kozodawska 25.11.2022 17:00
19. Gołków 25.11.2022 17:00
20. Runów 25.11.2022 17:00
21. Grochowa 25.11.2022 17:00
22. Jazgarzew 25.11.2022 17:00
23. Żabieniec 25.11.2022 19:00
24. Chylice 25.11.2022 19:00
25. Zalesie Górne 25.11.2022 19:00
26. Siedliska 25.11.2022 19:00
27. Orzeszyn 25.11.2022 19:00
28. Chojnów 25.11.2022 19:00
29. Jastrzębie 25.11.2022 19:00
30. Pilawa 25.11.2022 19:00
31. Kamionka 26.11.2022 09:00
32. Bobrowiec 26.11.2022 09:00
33. Piaseczno 26.11.2022 09:00
34. Chyliczki 26.11.2022 09:00
35. Julianów 26.11.2022 09:00
36. Józefosław 26.11.2022 09:00