Mila Konstytucyjna

2014
Mila Konstytucyjna
Mila Konstytucyjna

Coroczny bieg organizowany dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Trasa biegu prowadzi głównymi ulicami miasta. Uczestnikiem może być każdy, kto posiada aktualne badania lekarskie i ubezpiecznie NW. Bieg główny poprzedzają biegi dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych.