Mistrzowie wiedzy o odpadach

727

Ponad trzydziestu uczniów piaseczyńskich szkół sprawdziło dziś swoją wiedzę na temat odpadów i recyklingu. Pytano ich o czas rozkładu śmieci, zasady segregacji, a także procesy recyklingu i odzysku.
Piaseczyński Test Wiedzy o Odpadach został zorganizowany rzez Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z wprowadzeniem nowych zasad gospodarki odpadami.  
Konkurs odbył się w dniu 13 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie. Wzięło w nim udział 31 uczniów z sześciu szkół podstawowych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

klasy IV-V: 13 uczniów
klasy VI-VIII: 18 uczniów

Test miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu gospodarki odpadami i recyklingu i składał się z 30 pytań – 25 pytań zamkniętych oraz pięciu pytań otwartych. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 50 minut. Wiedza, która sprawdzana była na testach obejmowała zarówno tematy, które omawiane były podczas odbywających się w ramach kampanii prelekcjach, ale także ogólną wiedzę na temat odpadów.
Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono sześciu laureatów, po trzech w każdej kategorii wiekowej.
LAUREACI W KATEGORII KLAS IV-V
I miejsce: Filip Tulczyński, Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie
II miejsce: Helena Machul, Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie
III miejsce: Julianna Chmielewska, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie
 
LAUREACI W KATEGORII KLAS VI-VIII
I miejsce: Marcel Mokrogulski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie
II miejsce: Sonia Stępień, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
III miejsce: Aleksander Gajdak, Szkoła Podstawowa w Złotokłosie
Laureaci pierwszego miejsca otrzymają tablet, drugiego – aparat fotograficzny, a trzeciego – hulajnogę. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 19 czerwca br. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!Źródło: Gospodarka Odpadami : Mistrzowie wiedzy o odpadach