Nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za 2018 rok

653

Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2018 roku. Termin składanie wniosków upływa 23 stycznia 2019 o godz.15.00. Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godz. 9-15. Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się w/w nagrody i wyróżnienia. Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. W załączeniu wniosek nagrodowy oraz uchwała regulująca zawady przyznawania nagród i wyróżnień.
Gala podsumowująca rok sportowy 2018 odbędzie się 15 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 na hali sportowej Stadionu Miejskiego Piaseczno przy ul. 1 go maja 16.Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kondraciuk 660-057-999.
Wniosek nagrodowy do pobrani tutajUchwała Rady Miejskiej Nr 798/XXVIII/2016 do pobrania tutajZałącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 798/XXVIII/2016 do pobrania tutaj


Źródło: GOSIR : Nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za 2018 rok