Oblodzenie – ostrzeżenie

222
Ostrzeżenie - spadek temperatury powodujący oblodzenie nawierzchni dróg i chodników

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -5°C.

od godz. 18:00 dnia 30.01.2019 do godz. 08:00 dnia 31.01.2019 – na podstawie IMGW-PIB

ostrzeżenie