Obwieszczenie UiA.6721.8.2020.WK przystąpienie do sporządzenia MPZP cz. wsi Józefosław

105

2020-10-16
UiA.6721.8.2020.WK
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław
  Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz.293), art. 39 ust. 1…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.8.2020.WK przystąpienie do sporządzenia MPZP cz. wsi Józefosław