Odbiór odpadów od 1 stycznia 2019 roku

3429

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że do 31 marca 2019 r. nie ulegną zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami jak również zasady gromadzenia odpadów, tzn:

odpady zmieszane wrzucamy do oznaczonego pojemnika dowolnego koloru
odpady selektywne „suche” wrzucamy do żółtego lub oznaczonego pojemnika dowolnego koloru lub żółtego worka
odpady szklane wrzucamy do zielonego lub oznaczonego pojemnika dowolnego koloru lub zielonego worka
odpady biodegradowalne wrzucamy do oznaczonego worka dowolnego koloru z wyjątkiem zielonego i żółtego o pojemności max. 120 l.

Nie zmienią się też firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Piaseczno, tzn:

sektory 1 i 2 będą obsługiwane przez firmę PUK Piaseczno Sp. z o.o.
sektor 3 będzie obsługiwany przez firmę PPHU Lekaro

Worki do selektywnej zbiórki (żółte i zielone) dostarczane są przez wykonawcę na zasadzie 1:1, natomiast worki na odpady bio właściciel posesji zapewnia we własnym zakresie.
Odpady należy udostępnić przed godziną 07:00 w dniu odbioru odpadów.
Jednocześnie informujemy, że wyznaczone dni tygodnia odbioru odpadów oraz częstotliwość ich wywozu ustalone we wcześniejszych harmonogramach nie ulegną zmianie w okresie do 31 marca 2019 roku. Terminarze odbioru są dostępne na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie a także w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Dodatkowo zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Piaseczno zacznie obowiązywać nowy system selektywnej zbiórki odpadów, który wprowadzi  podział odpadów na pięć frakcji: papier, plastik, szkło, bio oraz odpady zmieszane. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-88 bądź mailowo: go@piaseczno.eu.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Odbiór odpadów od 1 stycznia 2019 roku