Opóźniena w odbiorze odpadów biodegradowalnych

463

Gmina Piaseczno informuje, iż opóźnienia w odbiorze odpadów ulęgających biodegradacji (zielonych) występujące od pewnego czasu w Gminie Piaseczno w sektorach I i II spowodowane są bardzo dużą ilością tych odpadów wytworzoną na wskazanym terenie jak również ograniczoną możliwością ich zagospodarowania w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów RIPOK.
Biorąc powyższe pod uwagę, wykonawca zmuszony jest do ograniczenia odbioru przedmiotowych odpadów z nieruchomości, co jest przyczyną powstałych opóźnień w realizacji usługi.
Odpady będą sukcesywnie odbierane w miarę możliwości ich zagospodarowania, do końca listopada.
Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Opóźniena w odbiorze odpadów biodegradowalnych