Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza

398

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Ostrzeżenie 1 PM 10 – 27 stycznia 2019 r.
Ostrzeżenie 1 PM 2,5 – 27 stycznia 2019 r.