Ostrzeżenie o złej jakości powietrza 1 stopnia

257
Alert smogowy - poziom II
Alert smogowy

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 10

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 2,5