Otwarcie basenu w dniu 04.07.2020r.

498
Otwarcie basenu w dniu 04.07.2020r.

Podpisany regulamin do pobrania poniżej:
Zasady korzystania z pływalni GOSiR w Piasecznie w okresie pandemii – od dnia 04. 07. 2020 r. do odwołania.

 

Niniejszy dokument stanowi okresowe uzupełnienie obowiązującego regulaminu korzystania z pływalni GOSiR w Piasecznie.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z pływalni, zgodnie

     z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego –  http://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny.

Koniecznie zdezynfekuj ręceprzy wejściu i wyjściu z obiektu.
Noś osłonę ust i nosaz wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.

    Osłonę ust i nosa zdejmij i pozostaw wraz z ubraniem w przebieralni, następnie udaj się bezpośrednio pod natrysk i przejdź do strefy basenów.
    Po kąpieli ponownie załóż osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni i noś do wyjścia z obiektu.

W strefie wejścia i kasy:


zachowaj dystans 2 metrów  pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kasy  lub szatni ,
bezpośrednio przed kasą może znajdować się maksymalnie 1 osoba,
nie korzystaj z pływalni, jeśli masz objawy jakiejkolwiek  infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
ogranicz do minimum czas przebywania w holu obiektu przed i po korzystaniu

z pływalni,

wybierz płatność bezgotówkową.


W strefie przebieralni, pryszniców i toalet :


zachowaj dystans 2 metrów od osób przebywających w szatni – ograniczyliśmy liczbę szafek, aby ci to umożliwić,
korzystaj tylko i wyłącznie z wydzielonych pryszniców i kabin, zachowując dystans 2 metrów pomiędzy osobami,
koniecznie przestrzegaj zasad higieny użytkowników na pływalniach i obowiązkowo umyj całe ciało pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.


W strefie basenów:


z basenu sportowego mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 3 osoby na jednym torze,
z basenu rekreacyjnego może korzystać jednocześnie maksymalnie  8 osób,
zwracaj uwagę, aby rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w  basenie było odpowiednie,
na pływalni może przebywać jednocześnie maksymalnie 26 osób.


Przestrzegaj regulaminów obiektu i dyspozycji jego obsługi .







Źródło: GOSIR : Otwarcie basenu w dniu 04.07.2020r.