Piaseczyńska Liga Debatancka

209

Współczesny świat wymaga od uczniów coraz więcej. Często słyszymy kierowane do nich zdanie: Musisz się więcej uczyć, musisz mieć wysokie oceny, musisz zdobyć jak najwięcej punktów na egzaminie. W tym zbiorze nakazów i wymagań gubimy to, co w edukacji powinno być najważniejsze:ciekawość poznawczą, chęć zrozumienia różnorodnych zjawisk, umiejętność krytycznego myślenia oraz skutecznego komunikowania się, prezentowania i przekonywania do swoich racji.

Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian w nauczaniu opartych m.in. na poszukiwaniu właściwych metod pracy. Stosowanie odpowiednich form nauczania może pomóc młodym ludziom w wysiłkach podejmowanych po to, by sprostać coraz wyższym wymaganiom współczesnego świata. Jedną z takich metod jest debata oksfordzka.

W Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym (PALO)w Piasecznie – liceum działającym przy znanej od przeszło 25 lat Szkole Marzeń – ta ciekawa metoda nauczania jest jedną z wielu form nauki wykraczających poza schemat. Dyrekcja i nauczyciele PALO postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami. Opracowali projekt Piaseczyńskiej Ligi Debatanckiej, wzorowanej na znakomitych doświadczeniach i osiągnięciach Warszawskiej Ligi Debatanckiej. W ten sposób doszło do spotkania entuzjastów edukacji, nauczycieli pracujących w szkołach gminy Piaseczno, którym zależy na poszukiwaniu ciekawych metod pracy z uczniami i dostosowaniu treści nauczania do wymagań współczesności.

Inicjatywa powołania Piaseczyńskiej Ligi Debatanckiej zyskała przychylność władz gminy Piaseczno. Działania podejmowane w ramach tego projektu odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

26 lutego w Szkole Marzeń odbyło się pierwsze spotkanie partnerów współtworzących Piaseczyńską Ligę Debatancką, którzy dzielili się swoją wiedzą, wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Konferencja zakończyła się zatwierdzeniem przez uczestników spotkania harmonogramu dalszych działań.

Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zadania, jakie nakreślili pomysłodawcy i organizatorzy projektu. Życzymy powodzenia ambitnym nauczycielom i uczniom skupionym wokół Piaseczyńskiej Ligi Debatanckiej!

Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące

ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ