Plany drogowe dla Józefosławia

3251
Nowa Wilanowska
Nowa Wilanowska

6 grudnia 2016 na spotkaniu kierownictwa naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przedstawił plan rozwoju sieci dróg w Józefosławiu na najbliższe lata.

Zadania w realizacji
Obecnie trwają trzy prowadzone równolegle inwestycje drogowe na terenie Józefosławia. Pierwsza z nich to przebudowa skrzyżowania ulic Cyraneczki i Julianowskiej wraz z budową (70 m) fragmentu ul. Cyraneczki. Obecnie zadanie to wkroczyło w fazę robót wykańczających oraz procedur odbiorowych. Zgodnie z harmonogramem prac skrzyżowanie i nowy fragment drogi powinny być zrealizowane do końca bieżącego roku.
Drugim realizowanym zadaniem jest budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od ul. Działkowej do ul. Uroczej, wraz z chodnikami i odwodnieniem oraz oświetleniem o długości około 900 m. Prace przy tym zadaniu rozpoczęły się 1 grudnia br. Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac na odcinku od ul. Działkowej do ul. Kameralnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 kwietnia 2017 r.
Trzecia inwestycja to remont ul. Osiedlowej w Józefosławiu. Przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od ul. Kuropatwy do ul. Działkowej została zakończona w grudniu tego roku.

Plany dotyczące ul. Cyraneczki
Powiat Piaseczyński projektuje ul. Cyraneczki na dwóch odcinkach: od ul. Ogrodowej do ul. Kuropatwy – do granicy z gminą Lesznowola oraz od ul. Julianowskiej do torów kolejowych – do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna. Niestety w projekcie tym nie przewidziano odpowiedniego odwodnienia tego terenu. Gmina uzgadnia ze starostwem ten element projektu.

Prace projektowe
Geodetów – projektowana jest przebudowa całej ulicy wraz z infrastrukturą od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, budowa kanału deszczowego w ulicach Granitowej i Rubinowej, oświetlenie i monitoring ul. Granitowej oraz projekt i budowa ul. Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do ul. Rubinowej.

Planowany termin wykonania projektu to koniec marca 2017 r. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID: do 30 czerwca 2017 r. Po uprawomocnieniu się decyzji ZRID gmina ogłosi przetarg na I etap inwestycji – budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Wilanowskiej. Rozpoczęcie tego zadania planowane jest jeszcze w 2017 r.
Równolegle gmina analizuje takie wyznaczenie objazdów przy realizacji tego zadania, aby możliwe było wykonanie prac budowlanych od razu na całym odcinku, bez dzielenia zadania na etapy.
Olchowa – został już opracowany projekt budowlany. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID: do 31 marca 2017 r. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w roku 2018, wraz z odwodnieniem.
Wenus – gotowa jest już koncepcja i wielobranżowy projekt budowlany wraz z odwodnieniem. Gmina posiada też pozwolenie na budowę. Przy tym zadaniu gmina będzie współpracować ze spółką PGE, która zobowiązała się do skablowania linii napowietrznej. W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na to zadanie. Planowany termin realizacji: do 30 czerwca 2017 r.
Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD – odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy tej drogi, na którym zgłoszono różne uwagi, które obecnie są analizowane przez projektantów. Gmina czeka na nowe propozycje koncepcji. Planowany termin wykonania projektu: do 31 maja 2017 r. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID: do 31 sierpnia 2017 r.
Droga 5 KDD, czyli przedłużenie ul. Kombatantów wraz z ciągiem pieszo-rowerowym – deweloper, który w pobliżu planuje budowę budynków mieszkalnych, zobowiązał się do wykonania kompleksowego projektu przebudowy tej drogi. Jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie porozumienia z inwestorem.
Jutrzenki – gmina zleciła opracowanie koncepcji skrzyżowania ul. Jutrzenki z ul. XXI wieku w formie ronda.