Podsumowanie roku sportowego 2016 w Gminie Piaseczno

2140

Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2016 roku.Podsumowanie Roku Sportowego 2016 odbędzie się 27 stycznia 2017 o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim Piaseczno, ul. 1 Maja 16.
Wnioski należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20w godzinach 9:00 – 15:00. Termin składania wniosków mija 10 stycznia 2017 o godzinie 15:00. Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się o w/w nagrody.
Więcej informacji: Katarzyna Kondraciuk, tel.: 22 716 80 01.Wniosek nagrodowy do pobrania tutajUchwała Rady Miejskiej Nr 798/XXVIII/2016 do pobrania tutajZałącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 798/XXVIII/2016 do pobrania tutajPismo przewodnie Dyrektora GOSiR do pobrania tutaj
Źródło: GOSIR : Podsumowanie roku sportowego 2016 w Gminie Piaseczno