Podziękowania dla odchodzącej na emeryturę Dyrektor MGOPS

766

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lutego podziękowano odchodzącej na emeryturę dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Pani Barbara Klukiewicz – Matuszczak pełniła  funkcję dyrektora MGOPS- u przez 27 lat. Od 1992 roku pracowała na rzecz rozwoju tej instytucji a także na rzecz społeczności lokalnej, głównie osób będących w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujących pomocy.

– Praca blisko ludzi, związana z rozwiązywaniem ich bieżących problemów, jest bardzo ważna, choć nie zawsze łatwa. Jest czymś co charakteryzuje nas samorządowców. Dziękujemy za 27 lat Pani pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących – tymi słowami wyraził swą wdzięczność Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  Daniel Putkiewicz. Po czym oddał głos swojemu zastępcy odpowiedzialnemu za sprawy społeczne.

– Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie ponad 50 osób  i realizuje bardzo  szeroki wachlarz zadań: pomoc społeczną, pomoc opiekuńczą, pomoc psychologiczną, poradnictwo rodzinne i wiele innych. Koordynacja tych zadań wymaga bardzo dużego nakładu pracy i zaangażowania  – powiedziała Wiceburmistrz Hanna Kułakowska- Michalak, dziękując odchodzącej na emeryturę dyrektor MGOPS i wręczając jej kwiaty.

– Z władzami gminy współpracowało mi się bardzo dobrze przez całe te 27 lat. Dziękuję wszystkim za wsparcie i podziękowania – żegnając się z dotychczasowymi współpracownikami Pani Barbara Klukiewicz –Matuszczak nie kryła wzruszenia.

Na zakończenie osobiste podziękowania, przechodzącej na emeryturę dyrektor, złożyły środowiska senioralne z terenu gminy Piaseczno.