Powołanie Piaseczyńskiej Rady Kobiet

2709

8 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz uroczyście podpisał Zarządzenie w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Kobiet i nadania jej statutu.

Data podpisania dokumentu nie była przypadkowa, a na sali konferencyjnej urzędu miasta, gdzie miało miejsce spotkanie, zjawiły się inicjatorki powstania rady. Każda z obecnych Pań otrzymała  od Burmistrza kwiatek z okazji dzisiejszego święta.

Skład Piaseczyńskiej Rady Kobiet ustanowiony zostanie osobnym zarządzeniem, którego uroczyste podpisanie odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. W tym samym terminie będzie miało miejsce pierwsze spotkanie rady. Nowo powołana rada pełnić będzie funkcję organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Piaseczyńska Rada Kobiet