Punkt mobilny w Złotokłosie – 16 maja br.

607
grafika odpady

Informujemy, że w najbliższą sobotę 16 maja br. będzie funkcjonował mobilny punkt w Złotokłosie zlokalizowany na terenie placu targowego przy ul. 3 Maja.
W mobilny punkcie mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
gałęzie (drobne i wymagające rozdrobnienia), trawa, liście
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne
zużyte baterie i akumulatory
przeterminowane leki
termometry i inne odpady zawierające rtęć
zużyte oleje w opakowaniach
środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach
resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
opony max. 4 szt. od jednego mieszkańca
frakcje surowcowe opakowaniowe
odpadowe środki chemiczne
frakcje surowcowe

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie dowodu osobistego, kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Punkt mobilny w Złotokłosie – 16 maja br.