Rekrutacja do publicznych przedszkoli i I klas szkół podstawowych

5981

Od 10 kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż gmina, które przyjęły zasady rekrutacji takie jak w gminnych przedszkolach. Rekrutacja do I klas szkół podstawowych rozpocznie się 27 marca 2017r. Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 znajdują się na oświatowym portalu internetowym pod adresem www.oswiata.piaseczno.eu.