Rusza kampania „Segregacja – Rewelacja!”

1562
obrazek segregacja

Ostatnie dwa miesiące 2017 roku upłyną pod znakiem kampanii edukacyjnej, zmierzającej do wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy. Zamierzamy w najbliższych tygodniach przeprowadzić przeszło 140 prelekcji, które obejmą wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Dzieci prócz szerokiej wiedzy dotyczącej systemu gospodarki odpadami w Gminie Piaseczno otrzymają ciekawe materiały w postaci zakładek do książek i planów lekcji. Wszystkie materiały zawierać będą informacje o prawidłowej segregacji odpadów.
Kampanię edukacyjną wzbogaci konkurs organizowany w dwóch kategoriach wiekowych (klasy IV-V i VI-VII). Dla zwycięzców przewidujemy cenne nagrody, w tym aparaty fotograficzne i tablety. Zapraszamy szkoły do aktywnego włączenia się w planowane działania i udział w kampanii.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Rusza kampania „Segregacja – Rewelacja!”