SEZON ŁYŻWIARSKI 2020/2021

989
SEZON ŁYŻWIARSKI 2020/2021 HARMONOGRAM PRACY LODOWISKA
SEZON ŁYŻWIARSKI 2020/2021 HARMONOGRAM PRACY LODOWISKA

Serdecznie zapraszamy na sezon łyżwiarski 2020/2021 już w sobotę 21 listopada 2020 r.

HARMONOGRAM PRACY LODOWISKA:

GODZINY PONIEDZ. WTOREK ŚRODA CZWART. PIĄTEK GODZINY SOBOTA NIEDZIELA
9.00 – 11.30 SZKOŁY SZKOŁY SZKOŁY SZKOŁY SZKOŁY 8.00 -9.00 LUTZ PIASECZNO
11.30 – 12.00 PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. 9.00 – 12.00 LUTZ PIASECZNO STREFA LODU HOKEJ
12.00 – 14.50 SZKOŁY SZKOŁY SZKOŁY SZKOŁY SZKOŁY 12.00 – 13.15 LUTZ PIASECZNO
13.15 – 13.45 PRZERWA TECH. PRZERWA TECH.
14.50 – 15.15 PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. 13.45 – 15.00 SESJA I SESJA I
15.15-16.30 SESJA I SESJA I SESJA I SESJA I 15.00 -15.30 PRZERWA   TECH. PRZERWA   TECH.
16.00
16.30 – 17.00 PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. LUTZ PIASECZNO PRZERWA TECH. 15.30 – 16.45 SESJA II SESJA II
17.00 – 18.15 LUTZ PIASECZNO SESJA II STREFA LODU HOKEJ LUTZ PIASECZNO SESJA II 16.45 – 17.15 PRZERWA TECH. PRZERWA TECH.
18.15 – 18.45 LUTZ PIASECZNO PRZERWA TECH. STREFA LODU HOKEJ  1830   LUTZ PIASECZNO PRZERWA TECH. 17.15 – 18.30 SESJA III SESJA III
18.45 – 20.00 LUTZ PIASECZNO SESJA III SESJA III PRZERWA      18.30 TECH.19.00 PRZERWA TECH. 18.30 – 19.00 PRZERWA TECH. PRZERWA TECH.
20.00 – 20.30 LUTZ PIASECZNO PRZERWA TECH. PRZERWA TECH. STREFA LODU 19.00 HOKEJ 20.30 SESJA III 19.00 – 20.15 SESJA IV SESJA IV
20.30 – 22.30 LUTZ PIASECZNO GRUPY ZORG. GRUPY ZORG. GRUPY ZORG. GRUPY ZORG. 20.45 – 22.45 GRUPY ZORG. GRUPY ZORG.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA GOSiR PIASECZNO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OBOSTRZEŃ

 1. Firma Piruet S.C. pełniąc role operatora lodowiska, na podstawie umowy zawartej z GOSiR Piaseczno ustala niniejsze zasady korzystania z obiektu.
 2. Osoby korzystające z obiektu w tym uczestnicy ślizgawek obowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, zmierzenia temperatury przy wejściu na obiekt a dodatkowo do zakrywania nosa i ust w trakcie przebywania poza taflą lodowiska.
 3. Zabrania się uczestnikom ślizgawek przebywania i poruszania w strefach innych niż te wyznaczone do użytkowania.
 4. Na terenie lodowiska, w trakcie poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych i strefach dostępnych nakazuje się:
 5. Zasłanianie ust oraz nosa,
 6. Dezynfekcję rąk po wejściu na nie,
 7. Utrzymywanie dystansu minimum 1,5 metra od pozostałych przebywających tam osób.
 8. Na płycie lodowiska może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 osób.
  a) Po zakończeniu każdej sesji, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do opuszczenia terenu lodowiska.
 9. b) W trakcie jazdy na łyżwach, osoby przebywające na tafli zwolnione są z obowiązku zasłanianie ust oraz nosa.
  c) W trakcie jazdy na łyżwach i przebywania na tafli nakazuje się utrzymywanie dystansu minimum1,5 metra od pozostałych  przebywających tam osób.
 10. Uczestnikom ślizgawek zapewnia się dostęp do szatni oraz ławek i wieszaków na ubrania. 
 11. Firma Piruet s.c. zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk znajdujące się przy wejściu na lodowisko oraz w toaletach.
 12. Personel lodowiska przebywa na obiekcie poza taflą lodowiska w przyłbicy lub masce.
 13. Poza niniejszymi zasadami nadal obowiązuje regulamin ślizgawek

UWAGA !!!
KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚLIZGAWKI POTWIERDZA FAKT ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA

Źródło GOSIR : SEZON ŁYŻWIARSKI 2020/2021