Silny wiatr – ostrzeżenie

448
Ostrzeżenie - silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich. Maksimum prędkości wiatru jest
prognozowane na godziny wieczorne.

ważność: od godz. 12:00 dnia 30.09.2019 do godz. 23:00 dnia 30.09.2019ostrzeżenie wiatr