stypendia twórcze grafika

27 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Komisja pod przewodnictwem wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, postanowiła przyznać stypendium twórcze Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno następującym osobom:

•    Pani Adela Kaczmarek-Siwińska, kategoria: film
•    Pani Iwona Wojewoda-Jedynak, kategoria: sztuki plastyczne
•    Pan Dariusz Kąkol, kategoria: fotografia
•    Zespół „Łysa Góra”, kategoria: muzyka
•    Zespół „Czarny Sen”, kategoria: muzyka

Gratulujemy!