STYPENDIUM TWÓRCZE

2412
STYPENDIUM TWÓRCZE

Jesteś mieszkańcem Gminy Piaseczno? Złóż wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na 2021 rok.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka i taniec, sztuki plastyczne i wizualne, fotografia, film i teatropieka nad zabytkami architektura, muzealnictwo, upowszechnianie kultury.

Termin do 10 września 2020 r. Szczegóły w regulaminie na stronie kulturalni.bip.gov.pl

Artykuł STYPENDIUM TWÓRCZE pochodzi z serwisu Centrum Kultury w Piasecznie.

Źródło: Centrum Kultury STYPENDIUM TWÓRCZE